Inschrijven KNLTB competities

Inschrijving voor KNTLB Competitie dient voortaan alleen door de Teamcaptain gedaan te worden zowel via Toernooi.nl als via het inschrijfformulier. Deze verschijnt na het inloggen op de website.
Deze captain betaalt ook het inschrijfbedrag van €100,- dat via toernooi.nl zal worden geïnt.

Competitiereglement:

  • Opgave voor competitie houdt in, dat men tijdens de competitieduur ook alle wedstrijden beschikbaar is.
  • Kosten worden aan de captains van de deelnemende teams doorberekend.
  • Mocht je wegens een blessure niet kunnen spelen, dan dient het team zelf voor vervanging te zorgen zodat de wedstrijden wel door kunnen gaan.
  • De aanvoerder van het team is verantwoordelijk voor het volledig invullen van het wedstrijdformulier en voor het invoeren van de uitslagen op de KNLTB-site. Uitslagen moeten dezelfde dag nog worden ingevoerd. Wanneer de uitslagen niet zijn ingevoerd krijgt het team een boete van €15,00. Deze boete wordt opgelegd door de KNLTB.
  • De teamcaptain schrijft het team in voor de competitie en zorgt ervoor dat de gegevens van de deelnemers volledig en compleet ingevuld zijn.
  • Inschrijving is helaas geen garantie voor deelname. Bij te veel inschrijvingen zal er geloot worden.
  • Indien geloot moet worden dan loten alle teams mee. Teams die eventueel uitgeloot worden hebben het volgende jaar voorrang om deel te nemen.
  • Bij het terugtrekken van een team na inschrijving bij de KNLTB, zullen de kosten die de KNLTB aan de club doorbelast worden doorgelegd aan het betreffende team.