Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en trainers met een klacht of een vraag. 

Binnen een sportvereniging kunnen soms situaties ontstaan, bewust of onbewust, waar je je als lid ongemakkelijk bij voelt. Denk bijvoorbeeld aan pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Natuurlijk hopen we dat dit niet voorkomt en werken we er met zijn allen aan om dit te voorkomen. Maar mocht je hier toch mee te maken krijgen, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen de persoon die het ongewenste gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, praat dan met iemand die je vertrouwt, binnen de club of thuis. Dit soort zaken kunnen veel emoties oproepen, ook als het niet om jezelf gaat.
Wanneer dat niet voldoende is en je hebt vragen of opmerkingen over wangedrag of wanneer je in gesprek wilt met iemand binnen de sportvereniging over een concreet incident, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP kan een klacht niet zelf inhoudelijk behandelen, maar kan je wel de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen.

Vertrouwenscontactpersoon TV Son en Breugel: Mariëlle Wijns
Sinds 2018 ben ik lid van TV Son en Breugel en kun je mij regelmatig op de baan vinden. Als het even kan doe ik mee met een toernooi, competitie, toss of ga ik vrij tennissen. Ook ben ik lid van de communicatiecommissie binnen de vereniging waar ik samen met andere leden de website up-to-date houd en de One Out verstuur. 
Ik vind dat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen bij TV Son en Breugel. Zij die zich niet meer veilig voelen wegens ongewenst gedrag van de ander, kunnen bij mij terecht. Als vertrouwenscontactpersoon ben ik er voor alle leden, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en trainers. 
Je kunt me bereiken via vcp@tvsonenbreugel.nl.