Bardienst

Bardienst is een mooie manier om vertrouwd te raken met het reilen en zeilen binnen de club, het clubhuis en de leden. Een goede barbezetting is daarnaast essentieel voor een sluitende begroting van de vereniging. Op die manier kunnen we de kosten voor het lidmaatschap en de barprijzen aantrekkelijk houden.
De invulling van de bardienst staat beschreven in het reglement van de vereniging. Voor een jaarlijkse volledige barbezetting draait een ieder, van 18 tot 70 jaar, gemiddeld twee keer per jaar een dienst. We willen graag ieders aandacht vragen om de bardiensten ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn allen gebaat bij een goed draaiend clubhuis.  We blijven vertrouwen op een ieders inzet.

Bij voorbaat dank namens alle leden

Heb je vragen, stuur dan een mail naar clubhuis.tvsonenbreugel@gmail.com.

 

1. Procedure Bardienst plannig

 1. Ieder lid dient vanaf 18-jarige tot 70-jarige leeftijd minimaal 2 bardiensten op jaarbasis in te vullen.
 2. Bij verzuim van een bardienst of het niet komen opdragen voor een bardienst kunnen onderstaande sancties worden opgelegd:
  - De eerste keer een schriftelijke waarschuwing.
  - De tweede keer een boete groot € 50,-.
  - De derde keer een boete groot € 100,-.
  - De vierde keer is het bestuur gemachtigd een disciplinaire maatregel op te leggen.
  - Bij het niet voldoen van de boete binnen 4 weken nadat deze is opgelegd, kan het bestuur eveneens overgaan tot een disciplinaire maatregel.
  - Na 4 jaar vervalt het geregistreerde verzuim waardoor het opvolgende verzuim in rangorde verandert.
 3. De clubhuiscommissie streeft ernaar om ieder lid een gelijk aantal bardiensten te laten draaien maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Om de planning zo eerlijk mogelijk te laten verlopen kunnen leden zichzelf inschrijven voor de bardiensten via de website. Daarvoor moet men eerst inloggen. Om die reden moet een actueel emailadres bekend zijn bij de ledenadministratie. Ieder lid is daarmee zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar emailadres en tevens wordt verwacht dat men zichzelf inschrijft voor tenminste twee bardiensten per kalenderjaar. 
 4. Inschrijven is voortdurend mogelijk en leden die zich niet zelf inschrijven, ontvangen meerdere keren per jaar een mail om dat alsnog te doen voor een bepaalde datum en anders worden zij ingedeeld.
 5. Bij verhindering op de ingeplande datum dient u zelf voor vervanging te zorgen, ongeacht of u zelf online heeft ingeschreven of dat u ingeschreven bent. Probeer dan te ruilen met andere leden die zijn ingeroosterd. Tevens dient u dit zelf een mail te sturen naar clubhuis.tvsonenbreugel@gmail.com. Anders kan je als bardienstdraaiend lid geen toegang verkrijgen tot het clubhuis, deze is namelijk gekoppeld aan je KNLTBpas.
 6. Het is niet mogelijk om de verantwoordelijkheid voor het draaien van bardiensten af te kopen.

2. Huisregels Bardienst

 1. Zorg dat u tijdig aanwezig bent voor uw geplande bardienst. Laat uw collega bardienstvrijwilliger en tennissende medeleden niet in de steek en zorg bij verhindering altijd tijdig voor vervanging. 
 2. Staat er niemand op de baan en is de verwachting dat het slecht weer blijft, dan kunt u uw bardienst eerder beëindigen. Zet geen alarm op het clubhuis als u niet de laatste bent.
 3. Serveer geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 4. Zorg voor handhaving van het rookverbod. Spreek rokende leden aan op hun verantwoordelijkheid. Bij het niet nakomen van het rookbeleid kan aan de club een boete opgelegd worden. Deze boete wordt op de “veroorzaker” verhaald.
 5. Bij de kassa hangen een aantal instructies die betrekking hebben op het uitvoeren van de bardienst en een instructie voor de laatste bardienst van een dag. Volg deze instructies op en laat de bar netjes achter voor de volgende dienst. Dit betekent dat wij ook van u verwachten dat alles wordt aangevuld en de berging en keuken worden opgeruimd.
 6. Zorg voor een correcte afsluiting van de bar en laat het clubhuis netjes achter.

3. Huisregels Clubhuisbezoeker

 1. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te nuttigen.
 2. Indien u, bijvoorbeeld bij competitiedagen, gebruik maakt van de keuken wordt van u verwacht dat u deze opgeruimd en schoongemaakt achterlaat. Bij niet nakoming van deze regels kunnen door het bestuur disciplinaire maatregelen worden opgelegd.
 3. Het is niet toegestaan om onaangekondigd achter de bar te komen, laat dit altijd even aan de barvrijwilliger weten.
 4. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar, in de keuken of berging.
 5. Wij verwachten van u dat u zelf uw lege glazen naar de bar brengt en uw tafel netjes achterlaat.
 6. Help de laatste bardienstvrijwilliger met het opruimen en afsluiten van het clubhuis.


Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u om bij de laatste bardienst samen het clubhuis te verlaten.

Downloads: