18 juni Buitengewone Ledenvergadering: van stichting naar vereniging

Beste leden,

Zoals tijdens de laatste ALV aangekondigd zijn we bezig om de stichting op te heffen. Daarvoor is de stichting nu eerst omgezet in een vereniging. Vervolgens zullen de huidige en nieuwe (ex-stichting) vereniging fuseren tot 1 vereniging. Voor de leden zijn er geen consequenties.

Voor de goedkeuring van de fusie is een extra ALV nodig waarin gestemd kan worden over het fusievoorstel.

Daarom nodigen we jullie uit voor een buitengewone Algemene Ledenvergadering op 18 juni 2024 om 20.00 uur.

Mocht je vooraf het fusievoorstel en de toelichting tot de fusie willen inzien, stuur een mail naar secretariaat@tvsonenbreugel.nl

 

Agenda:

-        Opening

-        Toelichting fusievoorstel

-        Stemming (mits voldoende leden aanwezig)

-      Rondvraag

Clubnieuws Overzicht