Nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG/GDPR)

GDPR

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG zorgt onder meer voor: 

 •         versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 •         meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 •          dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders


Welke rechten heeft u m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens?

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 3. Recht op inzage.
  Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe gaat TV Son & Breugel om met mijn gegevens?

In principe gebruikt TV Son & Breugel uw persoonsgegevens alleen voor tennisgerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de aanmelding als lid van onze club bij de KNLTB zodat u deel kan nemen aan toernooien en competities. Ook wordt in het besloten gedeelte van de website (nadat u ingelogd bent) uw NAW-gegevens beschikbaar gesteld via het bardienstrooster met als doel dat leden met elkaar contact kunnen opnemen om een dienst te ruilen. In dit document leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze club. Via deze link kunt u de privacyverklaring inzien.  

Ik wil (bepaalde) persoonsgegevens privé houden, hoe doe ik dat?

Het is via de website van TV Son & Breugel mogelijk om aan te geven dat bepaalde gegevens niet getoond worden zoals bijvoorbeeld uw pasfoto, uw adres, uw telefoonnummer, etc. We hopen dat u uw contactgegevens beschikbaar stelt zodat het voor leden eenvoudig is om contact met u op te nemen, alleen ingelogde gebruikers (alleen actieve leden) hebben toegang tot dit onderdeel van de website en deze informatie is dus niet publiek beschikbaar. Mocht u toch niet willen dat andere leden uw contactgegevens kunnen inzien dan kunt u dat zelf aangeven via de website. Hiervoor moet u eerst inloggen op de website om vervolgens te kiezen voor Account en vervolgens voor Persoonsgegevens. Daar vind u de mogelijkheid tot dataportabiliteit (opvragen van uw gegevens) en kunt u uw gegevens Wijzigen. Bij het wijzigen van uw gegevens is het nu mogelijk uw privacy-instelling aan te passen. Mocht u er niet uitkomen of andere vragen hebben dan kunt u die richten aan secretariaat@tvsonenbreugel.nl

Wat kan ik nog verwachten?

We hebben nog niet alle maatregelen genomen die we volgens de AVG moeten nemen en zullen dit de komende tijd nog bijwerken, concreet gaat het om:

 •           Plaatsen formulier voor het verzoek tot dataportabiliteit, inzage en vergetelheid.
 •           Het formaliseren van de privacyverklaring
 •           De inschrijfformulieren worden uitgebreid met de privacyverklaring
 •           Een korte instructie over hoe u in uw eigen profiel (op de website) aan kunt geven of uw NAW-gegevens op de website getoond worden (na inlog)

 

Downloads: