Uitkomst Ledentevredenheidsonderzoek

De enquête van enige tijd geleden had tot doel te onderzoeken wat er leeft onder de leden. 

 

 

 

 

 

Hierbij een korte samenvatting van de uitkomsten:

 

• 28 respondenten volledig beantwoorden van de vragen

• Binnen de vereniging is men op de hoogte bij wie men terecht kan met zaken

• De activiteiten en sfeer worden beide als positief ervaren

• De banen worden zeer goed onderhouden en de accommodatie is prima

• De trainingen worden als zeer positief ervaren

• Communicatie wordt het meest gelezen via de nieuwsbrief en kan op bepaalde onderdelen beter

• Padelbanen zijn niet in trek slechts 20% heeft hier interesse in.

 

 

Naast deze gemiddelden hebben wij gelukkig ook vele opmerkingen, tips en ideeën mogen ontvangen welke wij per onderdeel op gaan pakken of al opgepakt hebben.

 

Het naleven van de bardiensten en een algemeen rookverbod staan echter hoog in het vaandel. Een vervolg hierop zal dan ook zeker komen.

 

Bedankt voor diegenen die de moeite hebben genomen om de vragen te vullen!

 

Namens het bestuur,

 

Marco van Grisven, Geert Duijf, Eric Poelman, Gert Jan van Steenhoven, Elmer Jilsink, Marian Rusch-Mol

Clubnieuws Overzicht