Striktere naleving Bardienstreglement

Binnen onze vereniging zijn we voor de bar afhankelijk van de inzet van onze leden.

Dat is een mooie manier om vertrouwd te raken met het reilen en zeilen binnen de club, het clubhuis en de leden. Een goede barbezetting is daarnaast essentieel voor een sluitende begroting van de vereniging. Op die manier kunnen we de kosten voor het lidmaatschap en de barprijzen aantrekkelijk houden.

 

De invulling van de bardienst staat al langere tijd beschreven in het reglement van de vereniging.  Klik hier om hem nog eens door te nemen. Voor een jaarlijkse volledige barbezetting draait een ieder, van 18 tot 70 jaar, gemiddeld twee keer per jaar een dienst. Afgelopen jaar zijn we begonnen met het digitaal inschrijven voor de bardienst. Dat scheelt de barcommissie een hoop planningswerk. En u, als lid, kunt zelf een blok aangeven dat u past om een bardienst te draaien. Een aantal keren per jaar wordt u per mail uitgenodigd deze diensten aan te geven. We merken dat dit grotendeels soepel verloopt, maar willen graag nog even ieders aandacht vragen om de bardiensten ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

We zijn allen gebaat bij een goed draaiend clubhuis. Om die reden zullen we als barcommissie en bestuur ook beter gaan letten op het komen opdagen voor bardiensten. Een striktere naleving van het reglement klinkt wat streng, maar is enkel bedoeld iedereen de kans te geven wat te drinken na het tennis en de club bloeiend te houden. We blijven vertrouwen op een ieders inzet.

 

Bij voorbaat dank namens alle leden.

Clubnieuws Overzicht