AED; informatie-avond op 21 mei

Vanaf nu hebben we onze AED voor het reanimeren aan de buitenkant van het clubhuis opgehangen in een beveiligde kast. 

Hierdoor is de AED 24/7 beschikbaar, dus ook als het clubhuis gesloten is. De AED zit in een kast die beveiligd is met een pincode om diefstal en vandalisme te voorkomen.

In geval van nood bel je 112, de meldkamer-centralist vraagt welke hulpdienst noodzakelijk is en vraagt ook om je locatie. Meld ten alle tijden dat het een ‘reanimatie’ betreft. Vanuit de meldkamer zal HartslagNU gestart worden. HartslagNU is het landelijk dekkend leken-hulpverleners netwerk van Nederland. Het systeem alarmeert binnen enkele seconden alle hulpverleners die zich in een straal van 6 minuten om de locatie van het slachtoffer bevinden. Een deel van de hulpverleners krijgt de oproep om direct naar Europalaan 3 te gaan en te ondersteunen bij de reanimatie. Het andere deel van de hulpverleners ontvangt een SMS of APP bericht met daarin de code van de kast vermeld (1221V).

Deze code is (semi) vertrouwelijk en mag ook alleen worden gebruikt als de AED daadwerkelijk nodig is.

Deze kast is beschikbaar gesteld door Stichting Hart Save Son & Breugel aan de tennisclub. Het stichtingsbestuur bestaat uit Marc Wolf en Florian Ross, beide zijn ook lid van onze vereniging. Door het aanschaffen van een AED en wandkast stijgt de overlevingskans van een slachtoffer tot 70%. Het gebruik van de AED is qua handeling gemakkelijk. Maar door alle prikkels is het wenselijk om de kennis omtrent het onderwerp niet onder belicht te laten.

Op 21-5-2019 om 20:00 zal er door de Stichting Hart Save Son & Breugel een informatieavond worden gegeven om ons nog meer te informeren over de AED, de kast, het gebruik en HartslagNU. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Check voor meer informatie St. Hart-Save Son en Breugel op Facebook

Clubnieuws Overzicht