Eric Veraart is Lid van Verdienste

Op de Algemene Ledenvergadering op 22 maart j.l. heeft Eric Veraart zijn functie als voorzitter neergelegd. Tegelijkertijd is hij benoemd als “Lid van Verdienste”.

 

Het bestuur was van mening dat Eric voorop heeft gelopen bij het organiseren van festiviteiten, daar altijd acte de présence heeft gegeven, en immer zijn grote betrokkenheid heeft getoond door zijn inzet bij de festiviteiten zelf. Hij bakte, braadde, tapte, bouwde op en bouwde af, tilde op en zette neer; Eric heeft een enorme bijdrage geleverd aan ons clubmotto: “Onverslaanbaar gezellig”.

Daarnaast heeft hij onze club door lastige tijden geloodst. Wij zijn hem dankbaar voor al zijn verdiensten.

 

Het Bestuur Tennisvereniging Son en Breugel

Clubnieuws Overzicht