Brief van de voorzitter

In meegestuurde brief geeft de voorzitter aan zijn functie neer te zullen leggen in de eerstvolgende ALV. 

Beste leden,

De komende ledenvergadering ga ik, zoals al eerder aangegeven in de ALV van 2017, mijn functie als voorzitter van TV Son en Breugel neerleggen. Na zes jaar vind ik het een mooi moment om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter die met verse ideeën de vereniging, samen met een enthousiast bestuur, verder de toekomst in kan brengen.

 In 2016 hebben heeft het bestuur alle leden via een brief persoonlijk benaderd en geïnformeerd over de vacatures die in 2017 binnen het bestuur zouden ontstaan. Daarnaast hebben we in 2017 ook diverse leden persoonlijk benaderd. Alle vacatures hebben we hierdoor weten in te vullen maar helaas hebben bovenstaande acties niet geleid tot een kandidaat voorzitter. Dit betekent concreet dat vanaf de komende ALV het bestuur en de vereniging zonder voorzitter verder zullen gaan hetgeen niet de gewenste situatie is. Het bestuur wil graag op deze wijze nogmaals een beroep doen op alle leden om de functie van voorzitter in overweging te nemen. De gemiddelde tijdsbesteding die bij deze functie hoort schat ik in op ca 2 uur per week. Vanzelfsprekend wil ik in een persoonlijk gesprek meer vertellen over de rol van voorzitter binnen onze vereniging en ook wat meer over de taken die bij deze functie behoren.

Op de site van de vereniging staat het profiel dat hoort bij de functie van voorzitter, een omschrijving van de hoofdtaken en een aantal zaken die de functie van voorzitter te bieden hebben op het persoonlijke en bestuurlijke vlak. Als je hier klikt dan word je direct door verwezen naar het profiel.

Clubnieuws overzicht