Handleiding: Inschrijven op bardiensten

In deze handleiding lees je hoe het inschrijven op bardiensten werkt.
1. Ten eerste wordt kort uiteengezet wanneer dit kan. We werken namelijk met inschrijfperiodes.
2. Vervolgens wordt stap-voor-stap beschreven hoe het daadwerkelijk inschrijven nu werkt.
3. Afsluitend wordt uitgelegd hoe je het beste een dienst kunt ruilen.

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar bardienst@tvsonenbreugel.nl

Wil u de handleiding liever printen?
Download dan hier de handleiding in PDF.

1.      Inschrijfperiodes

-               Het inschrijven voor bardiensten kan 4 keer per jaar. Het rooster wordt namelijk per kwartaal (Q) gemaakt.
Door het rooster voor kortere periodes aan te maken kunnen de bardiensten beter afgestemd worden op de activiteiten waarvan de data nog niet bekend zijn. Daarnaast maken kortere planningscycli het mogelijk om het rooster, indien nodig, voor een nieuw seizoen beter in te richten.

-               Elke inschrijfperiode duurt ongeveer een maand en sluit 2 weken voorafgaand aan de start van het kwartaal.
De duur van de inschrijfperiodes zijn in het kader van de afstemming op activiteiten zo kort mogelijk gehouden: hoe eerder het rooster aangemaakt wordt, hoe groter de kans dat het rooster niet goed aansluit op de activiteiten op de club. Anderzijds moet er voor leden voldoende gelegenheid zijn zich in te schrijven op de diensten. Daarom is in eerste instantie gekozen voor de duur van een maand. Mogelijk dat ervaring leert dan de periode verkort of verruimt moet worden.

-               De richtlijn voor de inschrijfperioden zijn daarom:
o    Q1 2018: van medio november tot medio december 2017
o    Q2 2018: van medio februari tot medio maart 2018
o    Q3 2018: van medio mei tot medio juni 2018
o    Q4 2018: van medio augustus tot medio september 2018
o    Q1 2019: van medio augustus tot medio september 2018
o    etc.

-               Via de One-Out en de nieuwsrubriek op de website wordt de openstelling van de inschrijfperiode gecommuniceerd.

2.      Stappenplan inschrijven op bardiensten

Om jezelf in te kunnen schrijven op een bardienst moet je inloggen op de website. Hiervoor heb je een account nodig. Heb je dit niet of nog nooit gedaan, lees dan eerst het artikel ‘Eerste keer inloggen’.

In onderstaand stappenplan worden rode cijfers gebruikt om naar de bijbehorende afbeeldingen te verwijzen. Als er geen cijfer opgenomen staat, heb je slechts 1 mogelijkheid.

1.     Inlogknop
Boven in de pagina staat de knop inloggen weergegeven. Klik daarop.

2.     Gegevens invoeren
Het lijkt erop dat het scherm naar beneden verplaatst wordt en je ziet in een zwarte balk nieuwe elementen op het scherm verschijnen. Hier kun je jouw e-mail en wachtwoord opgeven. Onder “E-mail / Gebruiker” voer je jouw e-mailadres (1) in dat bekend is bij de club, en bij “Wachtwoord” (2) het door jou gekozen wachtwoord. Klik dan op de knop “Inloggen” (3).

3.     U bent ingelogd
Waar in het begin nog een knop “Inloggen” stond, staat nu jouw foto (of een voorbeeld) met de tekst “Account” .

4.     Navigeren naar de bardienstpagina
In het hoofdmenu (ook wel topmenu genoemd) boven aan de pagina vind je de optie “Clubhuis & Bardiensten”, klik daarop.

5.     Navigeren naar het bardienstrooster
Het menu wijzigt en er blijft nu slechts 1 optie over, namelijk: Bardienstrooster. Klik daarop.

*Via de hoofdpagina kun je ook direct naar het bardienstrooster navigeren. Onder het kopje “Algemeen” staat de term “Bardienstrooster” die direct naar het bardienstrooster verwijst.

6.     Zoeken naar “open” diensten: actuele rooster verbergen
Het rooster toont in eerste instantie de aankomende diensten, ongeacht of men zich daarvoor ingeschreven heeft. Tijdens de inschrijfperiode zullen deze diensten ingevuld zijn, klik daarom eerst op “Verberg diensten”

7.     Zoeken naar “open” diensten: juiste maand(en) kiezen
Bovenin de pagina staat de het betreffende kwartaal (1) aangegeven. In dit voorbeeld dus Q1 van 2018. Door bijvoorbeeld bij januari 2018 op “Toon 45 diensten” (2) te klikken open je die maand.

8.     Inschrijven voor dienst: kiezen van dienst
Nu zie alle bardiensten waarvoor je jezelf kunt inschrijven. Door op “Inschrijven” achter een bardienst te klikken kies je voor die dienst.

*Staat er niet “Inschrijven” maar een naam dan is die dienst reeds vervuld door een ander lid!

9.     Inschrijving voor dienst: inschrijving afronden
Het volgende scherm opent. Je ziet hier jouw naam staan en rond je inschrijving af door op de knop “Inschrijven” te klikken.

 

10.  Terug naar het rooster of stoppen
Na het afronden van jouw inschrijving krijg je een melding ter bevestiging. Via het menu “Bardienstrooster” ga je terug naar het rooster om je voor meer diensten in te schrijven of je kunt hier stoppen.