Het nieuwe bardienstrooster

Het digitale bardienstrooster is live!

De indeling van de laatste 2 maanden van 2017 is nog door de commissie gemaakt maar is al zichtbaar op het nieuwe rooster dat je op de website kunt vinden.

Lees hier iets meer over de achtergrond. Wil je weten hoe het inschrijven in zijn werk gaat?
Neem dan eens kijkje op de pagina met de korte instructie of bekijk de uitgebreide
handleiding.

Waarom nu veranderen?
We leven in het digitale tijdperk en daarin willen we graag de mogelijkheden van benutten! Door jezelf in te schrijven voor bardiensten kies je zelf het voor jouw meest geschikte moment. Mocht je onverhoopt toch moeten ruilen dan is het makkelijker om andere leden te bereiken omdat je naast de mogelijkheid te bellen, ook een mail kan versturen. Ook word je voortaan 2 weken en 2 dagen voorafgaand aan de geplande dienst per mail herinnerd aan je dienst en heb je nog voldoende gelegenheid om je dienst met een ander lid te ruilen. Daarnaast biedt het de commissie de mogelijkheid om bardiensten beter aan te laten sluiten op de activiteiten binnen de club doordat we meer informatie over een dienst kunnen weergeven en kortere planningscycli kunnen hanteren.

Natuurlijk is niet iedereen direct enthousiast over de digitalisering. Maar ondanks dat veel leden content zijn met de huidige werkwijze, moeten we als club veranderen. De clubhuiscommissie heeft zich jarenlang met veel plezier ingespannen om de bardiensten zo goed en tijdig mogelijk te plannen en leden te helpen waar nodig. Helaas is de aanwas van nieuwe vrijwilligers niet meer zoals het ooit geweest is en moeten we wat slimmer werken. De clubhuiscommissie staat nog altijd klaar voor vragen en hulp dus schroom niet contact met een van de dagverantwoordelijken op te nemen als daar behoefte aan is. Of stuur een mail naar bardienst@tvsonenbreugel.nl.

Ben ik verplicht een bardienst te draaien?
In de communicatie naar onze leden maken we eigen geen onderscheid tussen verschillende groepen leden. Mogelijk dat bepaalde mailing of nieuwsberichten voor u niet van toepassing zijn. Want bent u 70 jaar of ouder of ben je jonger dan 18, dan geldt de bardienstverplichting niet. Ook leden met een niet-tennissend lidmaatschap zijn niet verplicht bardiensten te draaien.

Lees meer over de bardienstverplichting in het clubhuisreglement.

Het clubhuisreglement, hoe zat het ook alweer?
Het digitale rooster zorgt ook voor een paar nieuwe spelregels. Daarvoor is het clubhuisreglement aangepast en deze gaat per 1 januari 2018 in. Een korte opsomming van de wijzigingen:

  • Elk lid draait tenminste 2 bardiensten per kalenderjaar, draai je in het eerste kwartaal al 2 diensten dan ben je voor dat kalenderjaar in principe klaar. Dit was voorheen anders waardoor de verdeling van het aantal diensten per jaar niet altijd eerlijk verliep.
  • Er bestaat geen voorkeursdag meer, ieder lid kan zelf de bardienst plannen uit de beschikbare diensten
  • De clubhuiscommissie belt leden niet meer ter herinnering aan de bardienst. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar agenda. Ter herinnering zal 2 weken voorafgaand aan de geplande dienst het lid een reminder per mail krijgen en 2 dagen voorafgaand aan de dienst nog eens.

Lees het gewijzigde clubhuisreglement nog eens na op de website via deze link.

Heel erg veel succes met het inschrijven voor bardiensten en namens de clubhuiscommissie wensen je veel plezier op de club!

Clubhuis & Bardiensten Overzicht