Bardienstreglement

De clubhuisregels van TV Son en Breugel.

1. Procedure Bardienst plannig

 1. Ieder lid dient vanaf 18-jarige tot 70-jarige leeftijd minimaal 2 bardiensten op jaarbasis in te vullen.
 2. Bij verzuim van een bardienst kunnen onderstaande sancties worden opgelegd:
  - De eerste keer een schriftelijke waarschuwing.
  - De tweede keer een boete groot € 50,-.
  - De derde keer een boete groot € 100,-.
  - De vierde keer is het bestuur gemachtigd een disciplinaire maatregel op te leggen.
  - Bij het niet voldoen van de boete binnen 4 weken nadat deze is opgelegd, kan het bestuur eveneens overgaan tot een disciplinaire maatregel.
  - Na 4 jaar vervalt het geregistreerde verzuim waardoor het opvolgende verzuim in rangorde verandert.
 3. De clubhuiscommissie streeft ernaar om ieder lid een gelijk aantal bardiensten te laten draaien maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Om de planning zo eerlijk mogelijk te laten verlopen kunnen leden zichzelf inschrijven voor de bardiensten via de website. Daarvoor moet men eerst inloggen. Om die reden moet een actueel emailadres bekend zijn bij de ledenadministratie. Ieder lid daarmee zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar emailadres en tevens wordt verwacht dat men zichzelf inschrijft voor tenminste twee bardiensten per kalenderjaar. 
 4. Inschrijfperiodes worden 4 keer per jaar opengesteld. Het streven is om dit per kwartaal te doen.
 5. Inschrijven voor een periode kan tot 2 weken voorafgaand aan de start van een periode. Zijn dan nog niet alle bardiensten gevuld, dan worden leden die op dat moment minder dan 2 diensten gedraaid of gepland hebben door de clubhuiscommissie ingeschreven.
 6. Bij verhindering op de ingeplande datum dient u zelf voor vervanging te zorgen, ongeacht of u zelf online heeft ingeschreven of dat u ingeschreven bent. Probeer dan te ruilen met andere leden die zijn ingeroosterd. Tevens dient u dit zelf via bardienst@tvsonenbreugel.nl.
 7. Het is niet mogelijk om de verantwoordelijkheid voor het draaien van bardiensten af te kopen.

2. Huisregels Bardienst

 1. Zorg dat u tijdig aanwezig bent voor uw geplande bardienst. Laat uw collega bardienstvrijwilliger en tennissende medeleden niet in de steek en zorg bij verhindering altijd tijdig voor vervanging.
 2. Indien u (bijvoorbeeld bij slecht weer) eerder uw bardienst wilt beëindigen overleg dan altijd met Wim Pijnenburg en/of de dagverantwoordelijke.
 3. Serveer geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 4. Zorg voor handhaving van het rookverbod. Spreek rokende leden aan op hun verantwoordelijkheid. Bij het niet nakomen van het rookbeleid kan aan de club een boete opgelegd worden. Deze boete wordt op de “veroorzaker” verhaald.
 5. Bij de kassa hangen een aantal instructies die betrekking hebben op het uitvoeren van de bardienst en een instructie voor de laatste bardienst van een dag. Volg deze instructies op en laat de bar netjes achter voor de volgende dienst. Dit betekent dat wij ook van u verwachten dat alles wordt aangevuld en de berging en keuken worden opgeruimd.
 6. Zorg voor een correcte afsluiting van de bar en laat het clubhuis netjes achter.

3. Huisregels Clubhuisbezoeker

 1. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te nuttigen.
 2. Indien u, bijvoorbeeld bij competitiedagen, gebruik maakt van de keuken wordt van u verwacht dat u deze opgeruimd en schoongemaakt achterlaat. Bij niet nakoming van deze regels kunnen door het bestuur disciplinaire maatregelen worden opgelegd.
 3. Het is niet toegestaan om onaangekondigd achter de bar te komen, laat dit altijd even aan de barvrijwilliger weten.
 4. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar, in de keuken of berging.
 5. Wij verwachten van u dat u zelf uw lege glazen naar de bar brengt en uw tafel netjes achterlaat.
 6. Help de laatste bardienstvrijwilliger met het opruimen en afsluiten van het clubhuis.


Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u om bij de laatste bardienst samen het clubhuis te verlaten.

Reglementen Overzicht