Lid worden?

Aanmelden nieuwe leden
Momenteel bestaat er bij onze tennisclub geen wachtlijst voor nieuwe leden.  
Onze vereniging telt circa 750 leden. Klik hier voor het aanmelden van een senior lid (vanaf 18 jaar) of van een junior lid (tot 18 jaar).

 

Lidmaatschapsgeld

 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor:

- senioren € 130

- junioren € 70

- jongeren € 50 (Klik hier voor het aanmeldformulier van een jongeren lid, alleen geldig tussen 18 - 25 jaar en speciale voorwaarden zoals alleen tennissen in bepaalde maanden en ook geen knltb-nummer)

Het entreegeld voor onze vereniging bedraagt € 14,-

 

Al deze bedragen worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

 

 Bardienst

 

De barbezetting wordt binnen onze vereniging geregeld door leden.

De volgende regels en procedures zijn hierop van toepassing: Bardienstregels.

 

 

Privacywetgeving (AVG)

Via de volgende link kunt u zien op welke manier onze club omgaat met de regels omtrent de nieuwe privacywetgeving. 

Ledenadministratie overzicht